április 3, 2017 Hírek Nincs hozzászólás

Dr. Magda Jenő osztályvezető járási főállatorvos a Hevesi Járás minden településére vonatkozóan, ide értve a települések közigazgatási területéhez tartozó külterületeit is, a 2017. április 03-tól 2017. április 24-ig terjedő időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az ebzárlat szabályai a következők:
Valamennyi ebet zárt területen, vagy az állatvédelmi előírásoknak megfelelő módon megkötve kell tartani úgy, hogy az közterületre vagy a lakott övezeten kívüli területekre ki ne juthasson.
Az ebzárlat ideje alatt befogott kóbor ebeket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az ebek megfigyelése a Heves város külterületén üzemelő ebrendészeti telepen megoldható. (Kapcsolat: Somogyi Krisztián 0670/3632-063) Amennyiben a kóborló eb azonosítása, veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése biztonságosan nem végezhető el, az állatot a az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.
Az így leölt ebek hulláit, a fertőzött állati hullaként kell ártalmatlanítani.
A lakott területen kívül, felügyelet nélkül kóborló ebeket a vadászatra jogosult köteles kilőni. A lelőtt ebek hulláit az előző bekezdésben leírt módon kell ártalmatlanítani.

A legeltetési tilalom szabályai:
A zárlati intézkedés hatálya alatt álló külterületen legelőterületre gazdasági haszonállatot hajtani, ott legeltetni tilos. A lakott területen belüli füves területek az állatok elkóborlását megakadályozó módon legeltethetők.
Tilos a legelő területén, vagy a lakott területen kívüli állattartó telepek kerítésén kívül a pásztorebek, terelő kutyák használata.
Az e határozatba foglalt intézkedések figyelmen kívül hagyása, illetve a tilalom megszegője eljárási bírsággal sújtható.
A települési önkormányzatok jegyzői e határozatot a helyben szokásos módon, haladéktalanul tegyék közzé.

Ezen határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály vezetőjéhez címzett (3301 Eger, Szövetkezet út 4.), de a Heves Megyei Kormányhivatal Hevesi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (3360 Heves, Hunyadi út 25.) 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja, amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy 10 000 forint. A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 500 Ft, de legalább 10.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell.

A jogorvoslati eljárás díját a Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10035003-00299619-00000000 számú számlájára, átutalás vagy a számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.
A fellebbezés elektronikus úton való beterjesztésére ügyfélkapu hiányában nincs lehetőség.
Intézkedésem a fellebbezéstől függetlenül végrehajtandó, a fellebbezés a végrehajtásra nem halasztó hatályú.

Indokolás:
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) rendelkezése alapján 2017. április 03. és április 08. közötti időszakban Heves megye déli területein a rókák csalétkes veszettség elleni immunizálását végzik. Az eljárás az ÉFÁT/81/2017 sz. államtitkári utasítás szerint, légi eszközök igénybevételével történik. Az eljárás során elsősorban rókák és aranysakál részére, de kutyák és egyéb húsevők számára is kívánatos illatú, a Pasteur-f. un. Fix vírus vakcina (élő, gyengített veszettség vírus) tartalmú csalétek pogácsák kiszórásával. Az élő vírussal érintkező házi húsevők a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (OIE) állásfoglalása szerint „veszettség fertőzöttségre gyanúsnak” minősülnek, így ezek számára a csalétek felvételét minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni.

Csalétkes vakcinát lakott területekre és azok közvetlen környékére nem szórnak.
A rókák orális immunizálásával összefüggésben a veszettség elleni védekezést szabályozó 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet 8.§, (5) bekezdése az ebzárlat, és legeltetési tilalom elrendelését írja elő. A hivatkozott rendelet 12.§ megállapítja az intézkedő részben leírt ebzárlat részletes szabályait.

Written by admin