február 22, 2017 Hírek Nincs hozzászólás

Községi Önkormányzat Átány

 a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ

vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 34-36.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

− Az idősek nappali ellátását biztosító intézmény keretében, az Idősek Klubja, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása, irányítása.

− Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása.

− Az intézmény SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelő vezetése, az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a hatályos jogszabályok szerinti működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, 1/2000.(I.7.)SZCSM 3. melléklet 8.1. pontjában előírt képesítés,
 • szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

vezetői gyakorlat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, kiegészítve az intézmény vezetésére vonatkozó elképzelésekkel,
 • képesítést igazoló okirat(ok) másolata,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gönczi Mihály nyújt, a 06/36/482-808 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Átány címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-1316/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Gondozási Központ vezető.
 • Személyesen: Gönczi Mihály, Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről, valamint a magasabb vezetői megbízásról Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.atany.hu – 2017. február 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atany.hu honlapon szerezhet.

Written by atany.admin