Gönczi Mihály

1951. augusztus 18-án Átány községben születtem. Nős vagyok, egy lányom és egy fiam van, felnőtt korúak. A középiskola befejezéséig itt éltem. 1973-ban a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán, 1981-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, gazdálkodási szakon szereztem oklevelet. Hivatásos tisztként különböző beosztásokat töltöttem be gazdasági feladatkörökben. A hadsereg átszervezése miatt 1996-ban alezredesi rendfokozatban szolgálati nyugállományba vonultam. Ekkor letelepedtem szülőfalumban, ahol jelenleg is élek. Feleségemmel együtt családi vállalkozásunkban tevékenykedem.
Érdeklődésem – a kötődésem miatt – a vidék, a gazdaság helyzetének megismerésére irányul. Foglalkoztat a falu társadalmi viszonyainak alakulása napjainkban. 2002. évben független jelöltként választottak szülőfalum polgármesterének. Célul tűztem ki, hogy munkámat egy” élhető falu” megvalósításának szentelem. A helyi politikai életben alapvetően értékrendek képviseletével veszek részt.