Átányi Közös Önkormányzati Hivatal             

                Átány Község Polgármestere             

         a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

JEGYZŐ

 

    munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése alapján meghatározott jegyzői feladatok ellátása Átány és Hevesvezekény településeken.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése alapján meghatározott jegyzői feladatok ellátása Átány és Hevesvezekény településeken.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  Átányi Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervezői képesítés és anyakönyvi szakvizsga,
 •         Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 •         Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
 •         ECDL
 •         B kategóriás jogosítvány,
 •         Közigazgatási szakvizsga,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Jegyzői, aljegyzői munkaterületen legalább 1-3 év vezetői tapasztalat. – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kikérését igazoló irat. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásban részvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Átány Község Polgármestere címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1844/2017. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról Átány község polgármestere dönt Hevesvezekény község polgármesterének egyetértésével, fenntartva a jogot az eredménytelenné nyilvánításra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

3 hónap próbaidő vállalása.