augusztus 31, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Tisztelettel meghívom Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének soron következő ülésére, melynek helye Községháza nagyterme, ideje 2012. január 27. /péntek/ 9 00 óra.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:    

1./  A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása (1. forduló)
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

2./ Dr. Fél Edit Közösség Tér 2012. évi munkatervének elfogadása, a közművelődési munka 2011. évi értékelése
Előadó: Ötvösné Mérten Ilona intézményvezető

3./ Szociális rendelet módosítása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző

Döntéshozatal

4./Egyéb döntést igénylő ügyek

4.1 Gondozási Központ házirend módosítása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző

Zárt ülés

4.2 Lakásfenntartási ügyben fellebbezés
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző

4.3. Szerződésmódosítási kérelem
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

Tájékoztatók

5./ A képviselők bejelentései, javaslatai, indítványai

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni, távolmaradását, pedig előzetesen jelentse be.

Átány, 2012. január 25.

Gönczi Mihály polgármester
megbízásából:

Bedécs Kálmánné
alpolgármester

Letölthető dokumentumok:
2012.évi kv szöveges indokolás >>
1.számú melléklet >>
2.számú melléklet >>
3.számú melléklet >>
Beszámoló mozgókönyvtári szolg. >>
Beszámoló községben végzett közművelődési munkáról >>
A Dr Fél Edit Közösségi Tér 2012.évi munkaterve és programterve >>
Átruházott hatáskör BN. >>
Átruházott hatáskör KZné >>
Előterjesztés szoci rend. >>
Házirend 2012. >>
Határozati javaslat >>
Lejárt határozat 2012.01.hó >>

 

Written by admin.atany