július 14, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Tisztelt Választópolgárok!

A Magyarországon elismert nemzeti és etnikai kisebbségi közösségeknek az Alkotmányban biztosított joga, hogy helyi és országos önkormányzatokat hozzanak létre.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény alapján a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén  és az ukrán kisebbség esetén lehet kisebbségi választást tartani.

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán az a magyar állampolgár vehet részt, aki a kisebbség választói jegyzékében szerepel.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény értelmében 2010. május 31. napjáig a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkező, október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgárokat levélben tájékoztatom a kisebbségi választói névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos tudnivalókról, és a névjegyzékbe vételhez szükséges kérelem nyomtatványt is megküldöm.

A kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételt a választás  évének július 15. napjáig – tehát 2010. július 15. napjáig – lehet kérni lakcím szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, a kipostázott kérelemnyomtatvány önkormányzat épületében elhelyezett gyűjtőládákba való helyezésével. A kérelem postai úton is megküldhető, úgy hogy a kérelem legkésőbb a választás évének július 15. napjáig – tehát 2010. július 15. napjáig – megérkezzen a helyi választási irodába.

Kérem azon választópolgárokat, akik élni kívánnak a kisebbségi névjegybe való felvétellel a kiküldött nyomtatvány határidőben juttassák el a kihelyezett gyűjtőhelyekre!

Átány, 2010. május 17.

Dányiné  Szórád Ibolya

Helyi Választási Iroda vezetője
körjegyző

Written by admin.atany