április 24, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Községi Önkormányzat Képviselő-testület
3371 Á T Á N Y
II. Rákóczi F. út 60.

Ikt.szám: /2007

Tárgy: Beszámoló a 2007/2008-as tanév beindításának tapasztalatairól az Általános Iskolában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünkben a 19/2007.(III. 29) OM rendelet alapján 2007. szeptember elsején megkezdődött a 2007/2008-as tanév, melynek

–  első tanítási napja 2007. szeptember 03. (hétfő)

–  utolsó tanítási napja 2008. június 13. (péntek)

A tanítási napok száma: 181 nap.

Két értekezlet készítette elő a tanévet.

2007. augusztus 23-án, az alakuló értekezlet, – amelyen az igazgató beszámolt a Nevelőtestületnek, a nyári nagytakarításról, karbantartásról, valamint kitért a jelen és a jövő feladataira.

Megtörtént a tantárgyfelosztás elfogadása, a javítóvizsgák időpontjának ismertetése, valamint a tűzvédelmi és munkavédelmi tájékoztatás.

Ezen az értekezleten került átadásra a szakmai munkaközösségeknek iskolánk 2007/2008-as munkaterve megvitatás és kiegészítés céljából.

2007. augusztus 31-én, a tanévnyitó értekezleten – a beindítással kapcsolatos igazgatói irányelvek és feladatok hangzottak el, továbbá a tanévvel kapcsolatos jogszabályváltozások.

A tanulók tankönyvellátása törvényi előírásnak megfelelően történt, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. Törvény II. fejezete alapján Az állami támogatás mértéke a kiírt feltételeknek megfelelően 11 000 Ft.(1000 Ft+10000 Ft) Hat tanulónk nem kapott állami támogatást. Ők az Önkormányzathoz írt kérvény alapján, megkapták a Képviselő – testület támogatását. 2007/2008-as tanévben minden tanuló ingyenes tankönyvvel kezdte a munkát.

A tankönyvek ára 7 670 Ft és 14 454 Ft közötti összegbe került.

 1. szeptember 03-án, reggel 800-órakor ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött a tanév, és ettől a naptól már órarend szerint tanultak a tanulóink.

  Az iskolánk alapvető és kiegészítő tevékenységét a működést meghatározó feltételrendszert, az önkormányzat által megalkotott alapító okirat határozza meg.

  Az alapító okirat kiemelt területei:

  o A tanulók felkészítése továbbtanulásra.

  o A gyengén teljesítő és részképesség zavaros gyermekek felkészítése és segítése.

  o A cigánytanulók felzárkóztatása.

  o A sajátos nevelési igényű tanulók segítése.

  Tisztelt Képviselő-testület!

  Életünk minden eseményét, pedagóguspályánk minden felemelő örömét, bántó kudarcát helyhez kötötten éljük meg, munkahelyünkön. Helyi adottságainktól, tevékenységünk földrajzi helyzetétől nem függetleníthetjük eredményeinket, vagy eredménytelenségünket.

  Iskolánk törekvései, pedagógiai koncepciója csak a helyi lehetőségek függvényében fogalmazódhat meg. A működés hatékonysága annak a környezeti háttérnek az eredője, amelyben az iskola él, dolgozik.

  Milyenek az iskola működéséhez szükséges feltételek (a környezeti háttér) 2007. szeptemberében az Átányi Általános Iskolában?!

 2. Dologi , tárgyi feltételek

  Az intézményben jelenleg 10 tanterem van, valamint, egy szükségterem, amely ebben a tanévben nem tanteremként funkcionál. Kihasználása érdekében fejlesztő szobának alakítottuk. A 2005-ben kettéválasztott tantermünkből a belső termet szintén fejlesztésre használjuk, valamint a földszinten, az ebédlő melletti termet az étkezés zavartalan lebonyolítása érdekében alkalmassá tettük ebédeltetésre.

  A 2007/2008-es tanévben, a tornaterem kivételével, minden oktatási funkciót szolgáló létesítmény a főépület területén van elhelyezve.

  Egy számítástechnikai szaktanteremmel rendelkezik az iskola, amelyben 14 gép áll a tanulók rendelkezésére, ezek a gépek a tantervi anyag feldolgozására tökéletesen alkalmasak. Törekszünk az elavult gépek kicserélésére.

  A szélessávú Internet a pedagógusok és a tanulók rendelkezésére áll.

  Audió-vizuális eszközökkel való ellátottságunk jól szolgálja a szabadidős tevékenységeket. Továbbá az oktatás színvonalát emelik az írásvetítők, szemléltető képek, szemléltető modellek.

  A sportolási lehetőségek a késő őszi és téli időszakban behatároltak, mert az iskolának nincs tornaterme, a tornaszoba, pedig nem nyújt megfelelő mozgásteret a tanulóknak.

  Az ebédlő zsúfoltsága megszűnt az ebédeltetés jó megszervezésével.

  A portásfülke kihasználása az előző tanévhez hasonlóan történik.

  A nyár folyamán sikerült dolgozóinkkal a nyári nagytakarítást a követelményeknek megfelelően elvégezni. Megtörtént a kijelölt részek festése. Festettük és mázoltuk a bejárati teret, kis folyosót, a bejárati ajtót, osztálytermek, kisegítő termek ajtaját, lábazatokat, valamint a vizes blokkokat, az étel előkészítőt, ebédlőt.

  A kötelező eszközfejlesztésre ütemezett beszerzést– alkalmazkodva a pénzügyi lehetőségekhez- a harmadik negyedévre halasztottuk.

  Dologi feltételeink javításában, – annak ellenére, hogy az Önkormányzat korrekt feltételeket biztosít, és a mindennapi megvalósítás megoldott, – előrelépést, nagyobb pénzügyi beruházást kívánó tevékenység nem valósítható meg pályázati támogatás nélkül, pld a fűtés, világítás korszerűsítése, a vízelvezető csatorna cseréje, a tetőszerkezet javítása, aula, tornaterem építése. Mindezek elérése csak uniós pályázattal képzelhető el.

  A nyár folyamán több kiváló minőségű kerámia-acéltáblát vásároltunk pályázati támogatásból. Iskolánkban jelenleg, minden alsó tagozatos osztályban kerámia tábla segíti az oktató- nevelőmunkát.

  Összegezve: jelenleg az iskola dologi, tárgyi eszközökkel való ellátottsága jónak mondható, az iskola környezete szép, rendezett.

  2.     Személyi feltételek

  A 2007/2008-as tanévben az intézményben dolgozó pedagógusok:

„S”
NÉV
MUNKAVISZONY KEZDETE AZ INTÉZMÉNYNÉL
1. Barna Ferencné 1972. 08. 16.
2. Balláné Szabó Erika 1993. 07. 20.
3. Baráth Endréné 1998. 02. 01.
4. Gömöri Adrienn 1998. 02. 27.
5. Kása Sándorné 2004. 11. 01.
6. Kovács Zoltánné 1984. 09. 01.
7. Magyarné Varga Mária 1998. 09. 01.
8. Mikulányi Tamás 1994. 08. 16.
9. Nemes Krisztina 1993. 09. 01.
10. Ötvös Julianna 1983. 08. 16.
11. Rácz Zoltánné 1995.09. 01.
12. Serfőzőné Baráth Ibolya 1999. 07. 01.

A nevelőtestület tagjainak az Átányi Általános Iskolában eltöltött munkaviszonya átlag 14 év (5 fő –vagyis a tantestület 41 %-a -14, illetve 14 évnél régebben tanít az iskolában)
A szakmai fejlődés iránti igényüket jellemzi, hogy pedagógusaink közül 2 fő két diplomával, 1 fő további felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Jelenleg 1 fő tanul a második diploma megszerzésért, 1 fő második szakért, 1 fő pedagógus szakvizsgáért.

Ebben tanévben a Beiskolázási terv alapján a következő pedagógusok tanulnak:

1.       Gömöri Adrienn 2. diploma Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, gyógypedagógus szak.

2.       Magyarné Varga Mária Eszterházy K. Főiskola Eger, biológia szak

3.       Kovács Zoltánné Szegedi Tudományegyetem ,egri helyszín, közoktatási vezető –szakvizsga

A 2006/2007-es tanév végén 4 fő távozott a tantestületből. Szerződése lejárt Kása Zsanett, Pap Józsefné és Villangó Roland kollégáknak, továbbá a költségvetés csökkenése következtében történő fenntartói létszámleépítés miatt, felmentéssel távozott Szabó Krisztina, mivel további foglalkoztatására nem volt lehetőség.

Szeptember 1-től teljes munkaidőben dolgozik Gyes mellett Magyarné Varga Mária tanárnő.

A tantestületi munkamegosztást az intézmény tantárgyfelosztása tartalmazza. Elmondható, hogy a nevelők terhelése aránytalan, hiszen nem mindegy, hogy 15, 14 fős, vagy 25, 30 fős osztállyal dolgozunk.

A szakos ellátás egyelőre nem javítható rajz, testnevelés, földrajz, és biológia tantárgyakból. A tárgyakat tanító kollégák igyekszenek helytállni. Javít a szakos ellátottságon, ha Magyarné Varga Mária elvégzi a biológia szakot, amelyet az idén kezdett el.

A nevelő-oktatómunkát 1 fő iskolatitkár, 4 fő technikai dolgozó segíti. Egy dolgozó a felmentési idejét tölti, akinek munka alóli felmentésére október elsejétől kerül sor. A 3 fős technikai személyzetnek komoly feladat lesz az étkeztetés lebonyolítása, valamint az épületnek és környezetének tisztán tartása.

Written by admin.atany